Od kilku dni ul. Gawrońska jest nieprzejezdna. Związane jest to z przyłączaniem wody i kanalizacji do jednego z prywatnych budynków. Pozwolenie na wykonanie prac ziemnych w jezdni udzielił Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej.
- Wykonawcy zależy na tym, aby zakończyć prace jak najprędzej, bo płaci za każdą godzinę zajęcia pasa drogi - wyjaśnia Elwira Wróbel, pracownik ZDiZM.
W przypadku prac na jezdni opłata wynosi 4 zł za każdy metr kw. (na godzinę). 2 zł płaci się za metr kw. chodnika, złotówkę za pobocze.