Starosta poszukuje pracownika na to stanowisko.
Poszukiwany jest też naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. Na złożenie dokumentów kandydaci mają czas tylko do 30 sierpnia. Czeka gabinet na piętrze.
Robotę dostanie też podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.