Rada Miejska zmieniła budżet. Zdecydowała się przekazać 39 099 zł Gimnazjum nr 3. Szkoła przeznaczy je na zakup energii elektrycznej, wody, gazu i środków czystości, których zużycie zwiększyło się podczas korzystania z kuchni przez szpital.
Szpital dzierżawił szkolną kuchnię od 1 września do 30 listopada. Były tam przygotowywane posiłki dla pacjentów, gdyż szpitalna kuchnia musiała być remontowana.