Do stopnia młodszego brygadiera awansował starszy kapitan Dariusz Fuks. Aspirantami zostali Adam Kot i Andrzej Klewin. Stopień starszego ogniomistrza dostał Piotr Górecki, a ogniomistrza - Piotr Suchowski,Sławomir Zdziebłowski, Jarosław Majda i Dariusz Gruszczyński. Na starszego sekcyjnego awansował Marcin Doliba. Stopnie starszych strażaków dostali: Michał Sulej, SławomirKęsicki, JarosławWojtaszek.
Brązową Odznakę Zasłużonego dla Ochrony Przeciwpożarowej ma starszy kapitan MaciejŁubisz. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono: aspirantowi sztabowemu Grzegorzowi Krawczykowi, starszemu ogniomistrzowi Ireneuszowi Sałagackiemu, i starszemu ogniomistrzowi Tomaszowi Helbikowi. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dostali starsi ogniomistrzowie: MarekSuwalak, MarekKubicki, WiesławStudziński. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dostali: młodszy aspirant Cezary Parada, ogniomistrz Piotr Górecki i ogniomistrz Marek Miszczak.