W poniedziałek złożono kwiaty na grobie Jadwigi Wajsówny. We wtorek odbyły się oficjalne uroczystości nadania imienia szkole.

Uchwałę Rady Miejskiej, ustanawiającą patrona, przeczytał Dariusz Wypych, przewodniczący Rady Miejskiej. Później zaprezentowano sylwetkę sportsmenki. Pokaz multimedialny wraz z oprawą słowną przygotowali uczniowie i nauczyciele szkoły. Mówili między innymi o tym, że chcą brać przykład z patronki szkoły i również zostać mistrzami. Wielu uczniów trenuje różne dziedziny sportu. Chłopcy najczęściej piłkę nożną.

Dlaczego patronką Szkoły Podstawowej nr 8 została Jadwiga Wajsówna? Bo szkoła ma tradycje sportowe. Uczniowie biorą udział w rozgrywkach na szczeblu miejskim i powiatowym, gdzie zdobywają medale. Szkoła włącza się w organizację wielu imprez o charakterze sportowym. W SP 8 od 2007 r. prowadzona jest gimnastyka artystyczna. Poza tym są tutaj czirliderki i zespół taneczny.

Podczas uroczystości zaprezentowano nowy sztandar szkoły. Rada Rodziców wręczyła go Bożenie Włodarczyk, dyrektor SP 8. Później przejął go uczniowski poczet sztandarowy: Natalia Federkiewicz, Mateusz Kapuściak, Julita Nawrocka. Następnie przedstawiciele uczniów wszystkich poziomów klas złożyli ślubowanie. Fundatorzy sztandaru podpisali akt fundacji.

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi jest drugą w powiecie placówką, która nosi imię Jadwigi Wajsówny. Tę samą patronkę ma Szkoła Podstawowa w Chechle.