Prace prowadzone są już od początku września i mają na celu poprawienie nawierzchni jezdni, jak i stworzenie nowych zatok autobusowych.
– W zasięgu naszych prac znajduje się 5 takich zatok - mówi Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. – W tym czasie druga brygada będzie kontynuowała układanie krawężników na ulicy Jana Pawła II, aż do ulicy Sempołowskiej.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie także wymieniał puszki odwadniające, znajdujące się na odcinku remontowanej drogi.
Termin zakończenia prac planowany jest na 25 września.