Sterta obrosła już trawą i chwastami.
- Nie wiedziałem, że jeszcze tam nie sprzątnięto - mówi Andrzej Różański, inżynier miasta. - Będę w tej sprawie interweniował w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej.
Także na ul. Warszawskiej można spotkać "kupki" asfaltu. Leżą na chodniku od czasu remontu torowiska.