Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach ogłasza nabór na stanowisko stażysty (stanowisko etatowe: starszy ratownik kierowca) w służbie przygotowawczej, w zmianowym rozkładzie czasu służby.

Kandydat poza spełnieniem podstawowych wymagań (obywatelstwo polskie, niekaralność) musi posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii C, mieć wykształcenie przynajmniej średnie oraz posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby. Wymagane dokumenty należy składać do 5 maja w sekretariacie KP PSP w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 4.

Kandydata, którego dokumenty przejdą wstępną kwalifikację, czeka test sprawnościowy, a w kolejnym etapie rozmowa kwalifikacyjna. W ostatnim etapie komisja lekarska oceni zdolność psychiczną i fizyczną kandydata.

Więcej informacji na stronie: http://www.strazpozarna.com.pl