7-osobowa komisja zaczęła właśnie obrady.

– Sprawdzimy dokumenty pod względem formalno-prawnym - tłumaczy Adama Marczak, sekretarz miasta.- Dziś decyzje jeszcze nie zapadną.

Do 18 czerwca wpłynęlo 7 kandydatur w zalakowanych kopertach. Nazwiska kandydatów nie są znane. Teraz zajmuje się nimi komisja powołana przez prezydenta Pabianic. Dziś sprawdzi czy wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone i czy kandydaci spełniają warunki formalne. W ciągu dwóch tygodni komisja podejmie ostateczną decyzję i przekaże ją prezydentowi. A ten zdecyduje, kto zastąpi Ryszarda Brodalę na stanowisku komendanta Straży Miejskiej.

We wtorek 24 czerwca zbierze się komisja konkursowa w Starostwie Powiatowym. Będzie wybierać kandydata na stanowisko sekretarza. Stanowisko to zwalni się 1 lipca. Tego dnia na emeryturę odchodzi Karol Klimek.

Komisja w Starostwie będzie miała mniej pracy, bo są do rozpatrzenia tylko 3 kandydatury. Wygranie konkursu nie jest jednak jednoznaczne z powołaniem na to stanowisko. Kandydata musi zaakceptować Rada Powiatu.