Po raz drugi będą wypłacane stypednia uczniom gimnazjów i podstawówek. 2.000 zł w roku szkolnym (po 200 zł miesięcznie) dostaną wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, muzycy, plastycy, sportowcy, społecznicy lub wolontariusze, których wybierze kapituła złożona z radnych miejskich.
Tymczasem wnioski na stypednia czekają w biurze Rady Miejskiej przy ul. Zamkowej 16. Na ich wypełnienie i złożenie jest czas od 20 czerwca do końca lipca.
Kandydatów mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, organizacji społecznych, kulturalnych i sportowych, przewodniczący komisji Rady Miejskiej, prezydent miasta lub opiekun prawny kandydata. Jest jeden warunek: uczeń powinien być mieszkańcem Pabianic. Ale może chodzić do szkoły poza Pabianicami.
W ubiegłym roku wpłynęło 36 wniosków. Stypednia dostały: Agnieszka Maria Rucińska, Patrycja Przybylska, Agnieszka Lewandowska i Monika Rykała.