Stanęliśmy w korkach na kilka tygodni, ale już po wszystkim.

Wahadło na wysokości hali tenisowej było skutkiem usuwania powstałego na tym odcinku drogi zapadliska. Powstało ono w wyniku błędu wykonawcy.

Dodatkowo na tym odcinku dołożone zostały dwie kratki kanalizacyjne.