Z powodu objazdu zamkniętego skrzyżowania ulic Grota-Roweckiego i Bugaj na pobliskich ulicach znowu tworzą się potężne korki pojazdów. O godzinie 15.10 sznur aut na ulicy Kilińskiego (jadących ku centrum miasta) blokował odcinek między ulicami Grota-Roweckiego a Świetlickiego. 
Nieco łatwiej jest wyjechać z Bugaju i wjechać na Bugaj ulicami 3 Maja ortaz  Nawrockiego.