Na ulicach Wiejskiej i Wileńskiej dziś jest koszenie trawy na trawnikach należących do Starostwa Powiatowego.