Pabianiczanek o imieniu Krystyna jest 1.417. Pań, które noszą imię Bożena, mamy w mieście 529.

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia.