- Pojawimy się także na ulicach prostopadłych i równoległych do Moniuszki oraz Narutowicza - mówi Adam Stusio z Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. - Większe dziury są już zalane asfaltem.
Natomiast na ulicach powiatowych drogowców nie zobaczymy. Starostwo kazało jedynie załatać (w poniedziałek) dziury w ulicy Grota-Roweckiego.