Cztery stare jelcze wystawił na sprzedaż Miejski Zakład Komunikacyjny. Są to autobusy jelcz 120 m z 1995 roku (551), dwa z 1996 roku (602) i (603) oraz jeden z 1997 (706). Otwarcie ofert nastąpi 7 października.