Funkcjonariusze z fotoradarem ustawili się przy ulicy Zamkowej 1. Łapią kierowców jadących w stronę ul. Łaskiej.