Dziś fotoradar stoi na ul. Zamkowej przy dawnej szkole położnych.