W tajnym głosowaniu radni miejscy wybrali dziś 16 ławników do Sądu Pracy i 10 do Sądu Rejonowego.
Aż 84 mieszkańców Pabianic chciało pomagać sędziom w wydawaniu wyroków. Informacji o tym, kto został ławnikiem, udziela Biuro Rady Miejskiej, ul. Zamkowa 16, tel. 042 22 54 663. * * * 17 maja na portalu Życia Pabianic napisaliśmy: Rozpoczyna się poszukiwanie kandydatów na ławników w pabianickich sądach. Ławnicy są wybierani na cztery lat(2008-2011). Miesięcznie mogą zarobić około 100 zł netto. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. samorządy, organizacje społeczne (z wyjątkiem partii politycznych), związki zawodowe, a nawet sąsiedzi (minimum 35 dorosłych osób). Aby zostać ławnikiem, trzeba spełnić kilka wymagań (m.in. minimum średnie wykształcenie, wiek od 30 do 70 lat, niekaralność).