Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Szczególnie ci, którzy jadą od strony ul. Świetlickiego. Zwężenia drogi należy się spodziewać przy skrzyżowaniu ulic Popławskiej, Nawrockiego, Świetlickiego i Waltera-Jankego.