Jakub Maciej Kaczorowski  ma 32 lata. To zodiakalny lew. Pracował w Philipsie jako inżynier procesu i jako kierownik kontroli jakości w spólce Scanaqua w Ozorkowie. Był radnym miejskim z PSP w latach 2002-2005. Wsławił się tym, że miał sporo nieobecności na sesjach Rady Miejskiej i na komisjach.