Przed kilkoma minutami dyrekcja łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki wydała zarządzenie o wstrzymaniu przyjęć do większości klinik. Lekarze udzielają pomocy tylko w przypadkach zagrażających życiu.
Pacjentki przyjmują jedynie kliniki: położnicza, kardiochirurgiczna, kardiologiczna i neurochirurgiczna. Robione są dializy.
Przyczyną dramatycznej decyzji dyrekcji jest fatalna sytuacja finansowa szpitala.