Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym - Mariusz Misiak, złożył wymówienie z pracy.
- Nie robimy panu naczelnikowi trudności z odejściem - mówi starosta Krzysztof Habura. - Ogłosimy konkurs na to stanowisko.
Misiak pracuje do 1 września.
Naczlenik może zarobić miesięcznie około 3.500 zł.