Radni miejscy nie zgodzili się, by położyć nową warstwę asfaltu na połatanej nawierzchni ul. Moniuszki. Za 360.000 zł prezydent chciał to robić na odcinku od Wiejskiej do Tkackiej oraz od Grabowej do Łąkowej. Radni uznali, jednak, że za te pieniądze lepiej położyć asfalt tam, gdzie go do tej pory nie ma. Dzięki temu dokończona zostanie ul. Wschodnia.
Pół roku temu mieszkańcy Wschodniej złożyli się za kostkę brukową. A chodniki, krawężniki i odwodnienie jezdni zrobił im Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. Pierwotnie jezdnia miała być tylko posypana kruszywem.
W piątek radni przeznaczyli na ułożenie asfaltu ulicy Wschodniej 120.000 zł. Jeszcze w tym roku ZDiZM zrobi to.