Kobiety, które od 28 listopada do 6 grudnia robiły badania mammograficzne w ambulansie stojącym pod siedzibą Straży Miejskiej (ul. Narutowicza 33), mogą przyjść po odbiór wyników. Ostateczny termin wydawania wyników mija 29 lutego. Aby odebrać je, trzeba mieć dowód tożsamości lub - jeśli odbieramy za kogoś - dowód osoby badanej i upoważnienie. 
Zgłaszać się można do Referatu Ochrony Zdrowia, ul. Kościuszki 22/26, parter, pokój numer 1 (budynek przedszkola) w dniach pracy urzędu - w godzinach 9.00 - 16.30. 
Telefon kontaktowy: 0 42 215 39 37.