Pabianiczanie spacerujący ulicą Waltera-Jankego muszą korzystać z trasy dla rowerzystów. Niestety, po chodniku nie da się iść, a przejechanie wózkiem dziecięcym po wyłamanych płytach można potraktować jako sport wyczynowy.