Dobiegają konca roboty drogowe na ulicy Myśliwskiej. Na całej długości od ulicy Warszawskiej do Ossowskiego, łącznie z wjazdami do przyległych ulic, zakończono już kłaść asfalt. Nowy chodnik jest  między Warszawską i Piotra Skargi oraz miejscami między Piotra Skargi i Ossowskiego. Prace przy chodniku mają być zakończone do 17 sierpnia. Od ulicy Piotra Skargi do Warszawskiej ułożono krawężniki. Od przyszłego tygodnia budowany będzie chodnik po przeciwnej stronie ulicy Myśliwskiej - na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Piotra Skargi. Całkowite zakończenie prac remontowych zaplanowano na koniec sierpnia.
- Za przebudowę ulicy Myśliwskiej odpowiada Starostwo Powiatowe - mówi Joanna Rakowska ze starostwa. - Prace rozpoczęto 26 maja.
Całkowity koszt przebudowy Myśliwskiej wyniesie 1.095.150 zł z czego 500.000 zł przekazała firma Krokus z Poznania, która chce budować market przy zbiegu Mysliwskiej i Ossowskiego. Resztę pieniędzy dało starostwo.