Od godziny 9.00 na Zamku trwa dyskusja o problemach z mieszkaniami komunalnymi w Pabianicach. Biorą w niej udział przedstawiciele grupy wymiany doświadczeń w sektorze gospodarki komunalnej Związku Miast Polskich. Wśród nich są: naczelnik Anna Antonowicz, wiceprezydent Jarosław Cichosz, dyrektor Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Jerzy Zalepa. 
- Oprócz wymiany doświadczeń zespół tworzy ankietę, która pozwoli sprawdzić poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych - wyjaśnia dyrektor Zalepa. - Mamy nadzieję, że to spotkanie pozwoli nam inaczej spojrzeć na nasze problemy i być może znaleźć nowe rozwiązania.
Spotkanie potrwa do godz. 13.00. Potem zaplanowano zwiedzanie miasta, a zwłaszcza kamienic i bloków komunalnych.