Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej wyznaczył nagrodę w wysokości 1000 zł. Otrzyma ja osoba, która wskaże podpalacza, który grasuje na targowisku przy Dworcu PKP. Podpala on śmieci i składowane przy targowisku opakowania.