Jest malutki, bo zmieści się na nim nie więcej niż 20 samochodów. Ale dla aut nauczycieli z pewnością wystarczy. Do tej pory nauczyciele musieli parkować przy ulicy Ostatniej i Robotniczej, gdzie brakowało miejsc nawet na samochodów mieszkańców okolicznych bloków .
Parking został zrobiony podczas wakacji przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. Tuż przed 1 września udało się go skończyć. Teraz nauczyciele parkują na wyłożonym kostką brukową własnym parkingu.