W Zespole Szkół nr 6 w Widzewie zostaną zlikwidowane klasy liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz uzupełniającego liceum dla dorosłych. W placówce zostaną klasy technikum ekonomicznego, ochrony środowiska
i zasadnicza szkoła zawodowa.
Zniknąć ma też IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego. Projekty uchwał w tej sprawie zostaną przedstawione Radzie Powiatu Pabianickiego.