Choć prezydent Pabianic ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, żadna oferta jeszcze nie wpłynęła.
- Nie ma chętnych - bezradnie rozkłada ręce wiceprezydent Dariusz Wypych.
Posada jest do wzięcia, bo do pracy nie wróci dotychczasowy dyrektor - Krzysztof Krauzowicz. Sąd skazał go za jazdę samochodem po pijanemu.
Według naszych informacji, do konkursu nie chce stanąć Hieronim Ratajski - tymczasowy szef ZGM-u (poprzednio wiceprezydent miasta).
Miesięczne wynagrodzenie dyrektora to ponad 6.000 zł.
Kandydaci na to stanowisko powinni mieć wykształcenie wyższe (najlepiej ekonomiczne lub techniczne), odpowiedni staż pracy, uprawnienia do zarządzania nieruchomościami, nieposzlakowaną opinię. Nie mogą być skazani przez sądy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub inne przestępstwo umyślne.
Termin składania dokumentów upływa 25 lipca.