- Strajk będzie trwał tylko jeden dzień w godzinach pracy placówek – mówi Waldemar Boryń, naczelnik wydział edukacji w Urzędzie Miejskim. - Nie będą wtedy odbywały się zajęcia dydaktyczne.
Dziećmi, które jednak przyjdą do szkół i przedszkoli zajmą się wychowawcy.
- Dla tych, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić w tym dniu opieki będą prowadzone zajęcia opiekuńcze – mówi Boryń.
Strajk przygotował ZNP. Popiera go również Solidarność.
W I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Przedszkolu Miejskim nr 3 strajku nie będzie, zajęcia będą odbywać się tam normalnie.
Nauczyciele domagają się:
- zagwarantowania zwiększenia do 2010 r. wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o co najmniej 50%, między innymi poprzez zwiększenie nakładów na oświatę publiczną,
- utrzymania dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich wynikających z ustawy Karta Nauczyciela,
- utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli.