Od roku całodobowo działa schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Kościuszki. Prowadzi je Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

- Zwykle przebywa tu od 15 do 23 osób – mówi TomaszStankiewicz, prezes Towarzystwa. - W ciągu roku przewinęło się już 149 osób.

Od dziś (piątek) Towarzystwo prowadzi również noclegownię dla osób uzależnionych, bo wygrało konkurs Urzędu Miejskiego. Dotacja wyniosła 30.000 zł. Noclegownia ma działać do końca roku. Kolejny konkurs na prowadzenie noclegowni zostanie ogłoszony w styczniu 2016 r. Regulamin zakłada zapewnienie: nie mniej niż 20 miejsc noclegowych wyposażonych w łóżko i niezbędną pościel, posiłku, niezbędnej odzieży, osobnego pomieszczenia dla kobiet, możliwości dokonania zabiegów higienicznych, wyprania rzeczy osobistych, niezbędnych leków i środków farmaceutycznych.

- Dzięki temu, że prowadzimy tu schronisko z pozyskanych środków z zewnątrz, możemy tym ludziom zapewnić coś więcej niż tylko to, co objęte jest regulaminem - dodaje Stankiewicz. – Zarówno osoby ze schroniska, jak i noclegowni mają tutaj opiekę terapeutów. Mogą uczestniczyć w spotkaniach grup wsparcia, bo wychodzenie z uzależnienia to bardzo trudna walka.

Teraz przy ul. Kościuszki znajdzie się miejsce dla 35 osób. Pierwszeństwo mają osoby z terenu Pabianic.

- Zobaczymy, jaka będzie ta zima. Jeśli potrzebujących będzie więcej niż miejsc, postaramy się zagospodarować inne pomieszczenia, np. magazyn z żywnością – podkreśla prezes. - Łatwo nie będzie, ale nikogo nie zostawimy na lodzie.

Żeby przebywać na terenie noclegowni i schroniska, trzeba spełnić jeden warunek. To trzeźwość. Nie przyjmują tu osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.