Zwisające z dachów budynków sople i śnieżne nawisy są bardzo niebezpieczne. Strażnicy miejscy przez weekend pouczyli kilku właścicieli posesji i nakazali usunięcie sopli oraz nadmiaru śniegu. Tak było między innymi na ulicach: Bóźnicznej, Poprzecznej, Grobelnej i Łąkowej.