- O godzinie 1.00 zostaliśmy poinformowani o zakłócaniu ciszy nocnej przy ulicy św. Rocha - twierdzi Ireneusz Niedbała, strażnik miejski.

Lokatorzy, którzy zbyt głośno słuchali muzyki, zostali pouczeni.