Wraz z końcem wakacji z Gimnazjum nr 1 odeszła dyrektor Agnieszka Wasilewska-Wincek. Na jej miejsce prezydent mianował Annę Bednarek-Kuropatwę, nauczycielkę geografii z Gimnazjum nr 2. Wygrała ona konkurs na to stanowisko w maju tego roku, rozpocznie urzędowanie od września.