- Potrafi zamieść dwadzieścia dziewięć tysięcy metrów kwadratowych w ciągu jednej godziny – cieszy się Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.
Potrafi też umyć ławkę, znak drogowy i wiatę przystanku. Możne zbierać liście i śmieci. Pracę zamiatarki śledzi kamera telewizyjna.