Senator Andrzej Owczarek i poseł Artur Dunin otworzyli przy Starym Rynku 4 biuro senatorsko - poselskie. Uroczyste otwarcie było 8 lutego.