Na większości z 60 ławek nie da się juz siadać. Wandale urwali i ukradli drewniane siedziska. 
Ławki kosztowały prawie 20 tys. zł. Zamontowali je w parku pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. Kupiono 60 ławek i tyle samo metalowych koszy z betonową obudową.
Za informację umieszczoną na forum dziękujemy użytkownikowi - O.Dyrektor.