W Zespole Szkół nr 5 powstanie nowy kierunek, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. O powstanie klasy starała się dyrektor Bożena Bulzacka. Uczniowie będą mieli praktyki w hotelu "Piemont"” oraz hotelu przy MOSiR.