Starszy inspektor aspirant Michał Kuśmierowski pracuje w sekcji kontrolno - rozpoznawczej. Zajmuje się między innymi kontrolą i odbiorem obiektów, edukacją dzieci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Raz w roku  bierze udział w próbnej ewakuacji szkół.  Funkcję rzecznika prasowego pełni od listopada 2007. Do tej pory zajmował się tym młodszy brygadier Dariusz Jach, który od lipca 2007 jest zastępcą komendanta straży pożarnej.