Spółdzielcze mieszkanie można już wykupić za kilkanaście (najwyżej za kilkaset) złotych. Dziś weszły w życie przepisy pozwalające wyjątkowo tanio przekształcać mieszkania z lokatorskich na własnościowe. W Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest ponad 3.000 takich mieszkań. Wpłynęło już kilkaset podań lokatorów. Kolejka chętnych nie jest tak długa jak np., w Warszawie, gdzie przed biurami spółdzielni czeka po 1.500 osób.
Aby stać się właścicielem mieszkania, wystarczy wpłacić jedynie nominalną cenę kredytu budowlanego umorzonego przez państwo w latach 70. i 80. Są to dosłownie grosze.
Na przykład za 61-metrowe mieszkanie po nowemu trzeba będzie zapłacić tylko 691 zł. Za 36-metrowe mieszkanie - jedynie 197 zł. Dużo zależy od tego, jak stary jest blok i ile spółdzielnia przed wieloma laty zapłaciła państwu.

*****

Jak tanio wykupić mieszkanie

1. Najpierw trzeba napisać pismo do Zarządu Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - wniosek o przekształcenie mieszkania lokatorskiego. Zarząd ma 3 miesiące, by ten wniosek rozpatrzyć.
2. Spłacić przypadającą na lokal część długów spółdzielni związanych z budową, w tym część zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami.
3. Spłacić zadłużenie (jeśli jest) z tytułu opłat eksploatacyjnych - czynsz, zużyta woda, wywóz śmieci.
4. Zwrócić nominalną kwotę kredytu, jaką spółdzielnia odda budżetowi państwa (średnio kilkadziesiąt złotych).
5. U notariusza podpisać umowę o przeniesieniu odrębnej własności (kosztuje to 234 zł).
6. Założyć księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych i wpisać do niej treść umowy notarialnej (kosztuje to 234 zł).