Za 39.000 zł Urząd Miejski pobuduje przyłącze kanalizacji deszczowej od wpustu w ul. Willowej do wpustu w ul. Warszawskiej. Do wykonania prac zgłosiło się 5 firm. Wybrana została jedna - firma Jontex.