Najwięcej, bo aż 55 tys. 170 zł, weźmie Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej "Oratorium" (ul. Jana Pawła II 46). 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Gdańska 6) dostanie 24 tys. 830 zł. Obie organizacje mają zamiar prowadzić świetlice środowiskowe, gdzie dzieci i młodzież będą mogły liczyć na pomoc w nauce. Wsparcie zapewnią zwłaszcza dzieciom z rodzin problemowych oraz z rodzin, w których panuje przemoc.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprowadzą: Związek Harcerstwa Polskiego (ul. Gdańska 6) - dostanie na to 15 tys. zł, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej "Oratorium" (ul. Jana Pawła II 46) - 14 tys. 400 zł oraz Pabianickie Towarzystwo Cyklistów (ul. Gdańska 7) - 5 tys. 600 zł.
25 tys. zł dostanie rzymskokatolicka parafia Miłosierdzia Bożego (ul. 20 Stycznia 77). Za zadanie obrała sobie wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, w tym dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i rodzeństwem.