Jego zadaniem jest wskazanie, jakich zawodów powinna się uczyć nasza młodzież, by za kilka, a także za kilkanaście lat nie mieć problemów ze znalezieniem pracy. Wiąże się to z zamykaniem niektórych szkół zawodowych i otwieraniem nowych - o innym profilu nauczania. Zespół ma to uzgodnić do 31 marca.
Przewodnicząca zespołu została Hanna Grącka - dyrektorka Zespołu Szkół nr 3. 
Pomagać jej będą: Danuta Skwirowska - zastępczyni dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Małgorzata Biegajło - dyrektorka Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Grażyna Pryca - dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Janina Śmiechowicz - dyrektorka Zespołu Szkół nr 1, Henryk Kucharski - dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Arkadiusz Bielecki - dyrektor Zespołu Szkół w Widzewie, Urszula Wasilewska - doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 3 oraz Tadeusz Rosiak z Zarządu Powiatu, .