Zwężenie na ul. Grota Roweckiego potrwa do końca tygodnia. Częściowo zajęty jest pas ruchu, dla jadących w stronę cmentarza. Robiony jest tam wjazd do firm w dawnym budynku PZPB.