W środę podczas Uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej na spotkanie z nowym biskupem naczelnym zjechali do Płocka wierni z całej Polski, m.in. z Pabianic, Łodzi, Warszawy, Poznania, Radomia, Siedlec, Mińska Mazowieckiego, Strykowa, Katowic, Wrocławia. Biskup Jabłoński przez wiele lat zajmował się parafią w Pabianicach.
Kilkanaście autobusów nie zmieściło się na okolicznych parkingach. Mszę św. odprawiono w Świątyni Miłosierdzia i Miłości.

Biskup Jabłoński ma 57 lat. Seminarium mariawickie ukończył w Płocku - stolicy mariawitów. Na kapłana wyświęcono go, gdy miał 22 lata. Sakrę biskupią przyjął w 1995 r. Najpierw był biskupem diecezji lubelsko-podlaskiej, następnie ordynariuszem śląsko-łódzkim (jednocześnie administrował parafiami w Pabianicach i Piątku). Teraz kapituła generalna mariawitów powierzyła mu urząd biskupa naczelnego.
Biskup Jabłoński jest silnie zaangażowany w ekumenizm - od 10 lat współprzewodniczy Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. W 2004 r. został przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. ***
Mariawici - wyznawcy Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, zawiązanego w Polsce po upadku powstania styczniowego. Jego założycielką była Maria Franciszka. Kozłowska. To ona najpierw założyła w Płocku zakon Sióstr Ubogich św. Klary, naśladujących życia św. Marii (Mariae vitae - stąd nazwa: mariawitki), później Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów.
W 1906 roku Watykan rzucił klątwę na Marię Franciszkę Kozłowską, dając początek prześladowaniu mariawitów. Mariawici nie zaprzestali jednak działalności.
Ich doktryna religijna odrzuca dogmaty rzymskokatolickie: nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności i niepokalane poczęcie Marii. Znosi obowiązek spowiedzi konfesyjnej. Uznaje natomiast siedem sakramentów katolickich, zachowuje szacunek dla relikwii, świętych obrazów i pamiątek po świętych. Ale odrzuca kult obrazów i wiarę w cuda z nimi związane.
Od 1969 Starokatolicki Kościół Mariawitów jest członkiem Światowej Rady Kościołów