Na ul. Partyzanckiej (na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Widzewskiej) robotnicy układają nowe krawężniki. Na pasie od strony budynku sądu, na całej długości, przy krawężnikach zdarte jest kilkanaście centymetrów asfaltu.