„Czy redakcja mogłaby się zainteresować i zapytać odpowiednie służby w mieście o pełne puszki ze śmieciami, wystawione już od dwóch tygodni na ul Pułaskiego 3? Bądź co bądź, jednej w głównych ulic w centrum miasta. Kiepsko to wygląda, a ruch jest na tej ulicy spory” - pisze czytelnik.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:

Interwencja w tej sprawie odbyła się już dawno. Problem nie wynika natomiast ze złego działania firmy odbierającej odpady, czy też braku zainteresowania urzędników. Znamy temat tej nieruchomości, a problem powstał w wyniku zmiany zarządcy tej nieruchomości, a mianowicie:

1. Nieruchomość ta do niedawna była w zarządzie ZGM.,
2. W styczniu ZGM złożył deklarację zerową na tą nieruchomość, gdyż przeszła ona w zarząd prywatny.
3. Biorąc pod uwagę fakt, że ZGM wyzerował deklarację, a nowy zarządca nie złożył jednocześnie nowej deklaracji, co skutkuje zablokowaniem odbioru odpadów podjęto interwencję. Odnalazłyśmy nowego zarządcę i 7.02.2014 r. zobowiązałyśmy do jak najszybszego złożenia deklaracji. Niestety wtedy nie posiadał on jeszcze wszystkich dokumentów przekazanych z ZGM, stąd nie mógł złożyć deklaracji. Deklarację złożył ostatecznie 17.02.2014 , a odbiór odpadów został odblokowany.